ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه نخست

ديدار از

موزه ي  تاريخ طبيعي بروجن

يكي از ويژگي هاي شاخص برتري هر شهر فرهنگي وجود سازه هايي همانند موزه است كه آن را درهرمنطقه از ساير همانند هاي خود متمايز مي سازد . از ديگر سووجود موزه ها باعث مي گردد تا علاوه برايجاد محورهاي علمي ،تاثيرات مثبتي چون هم گرايي و جهت بخشي در فعاليت هاي آحاد جامعه به خصوص نسل جوان فراهم آيد. امروزه شهرهاي فرهنگي و مشهور به داشتن موزه هاي متعدد سرفراز بوده و به اين سان به ساكنان خويش احساس كارآمدي و اثر گذاري مي بخشند .

براين منوال شهر «بروجن» به عنوان يكي از شهرهاي مهّم «چهارمحال وبختياري» از دوره ي «قاجاريه» به بعد داراي عناصر خاص فرهنگي بوده كه به مدد تلاش انديش مندانش كه در زمينه هاي ادبيات منظوم ،‌نقّاشي ،موسيقي ، تئاتر ، عرفان ،روزنامه نگاري ،پزشكي و توسعه ي مفاهيم ديني –مذهبي از جمله ي اقران منطقه محسوب مي گردند علاوه بر احداث ابنيه وعمارات تاريخي چون مساجد زيبا ومحلات مصّفا اوّلين مراكز آموزشي و درماني درسطح استان نيز درآن تأسيس مي گردند وبدين ترتيب رشد همه جانبه اش را به آنجا مي رسانند كه فرهيختگانش به بنيانگذاري مدارس نوين اهتمام مي ورزند تا به اين و بدين ترتيب موجبات رشد جوانان وجويندگان فضيلت را فراهم آورند. از جمله ي اين مدارس ، «دبستان فرّخي» اين شهرمي باشد كه ازسال 1328 هـ .ش / 1369 هـ .ق / 1949م درميانه ي بازار اين شهرواقع در خيابان آيت الله سيد محمود طالقاني ودر ضلع شرقي كوچه ي «نيكخواه» احداث گرديده است . فضايي مصّفا كه نزديك به هفت دهه ميزبان دانش آموزان علاقه مند در قالب يك مجموعه ،شامل سه بخش سازه ايي شرقي ،غربي وشمالي مجزا از حيث كاربردي و پيوسته از جهت شيوه ي معماري در قالب هشت اتاق (كلاس) در زميني به مساحت يك هزار و دويست و پنجاه متر مربع بوده است . پس از انتقال دانش آموزان و ساختار اداري دبستان ياد شده به فضاي نوساز جديد واقع در ميدان امام خميني (ره) ابتداي جاده ي مباركه وپس از قرار گرفتن مؤسسات ديگر فرهنگي چون « انجمن اسلامي دانش آموزان بروجن»  در آن ، ازسال 1374 هـ .ش / 1416 هـ‌.ق/ 1995م باسعي وهمّت روان شاد «ابراهيم مهديه بروجني» (1) ازفرهنگيان فاضل اين ديار و حمايت هاي «اداره ي آموزش وپرورش»  اين شهرستان و «اداره ي كل حفاظت محيط زيست استان» ، موقعيّت علمي اين فضا باراه اندازي « موزه ي تاريخ طبيعي بروجن» و با هدف تعميق اعتقادات همگان به خصوص دانش آموزان و فرهنگيان در رابطه با اهميّت حفاظت از مواريث طبيعي و نيز آشنايي ايشان بامفاهيم علمي موجود در خارج از محيط هاي معمول آموزشي حفظ گرديده است . اين موزه كه آن رامي توان يك كارگاه آموزشي نيز دانست باتوّجه به دارابودن فضاي مكفي دركنار ارائه ي خدمات مختلف به دستگاه هاي مختلف ديگر فرهنگي –هنري نظير «سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري وصنايع دستي» جهت تشكيل كلاس هاي آموزشي هنرهاي سنتي ، درفصول مختلف به عنوان محلي جهت برگزاري كلاس هاي هنري در قالب كانون هاي فرهنگي –هنري زير مجموعه ي «سازمان دانش آموزي اين شهرستان »نيز مورد توجّه و عنايت بوده و به اين ترتيب مي توان آن را يك محور فرهنگي جهت دهنده علمي هنري نيز محسوب نمود .

«موزه ي تاريخ طبيعي بروجن» بادر برداشتن ده ها نمونه ي تاكسي درمي شده از انواع جانداران ، سنگ واره ها، برگ ها و دانه هاي گياهان و ارائه ي شواهد زيست محيطي مرتبط بامنطقه ي «زاگرس مياني» ، بوم زيست هاي «ايراني –توراني» وبرخي ديگر از مناطق جهان ، اين امكان را فراهم كرده تا افراد علاقه مندي كه به دليل تنوع و پراكندگي اين نمونه ها در طبيعت امكان ديدار از آنها را در مناطق بومي خود ندارند ،بتوانند باساعتي ديدار ازاين فضا ، بسياري از آگاهي هاي مربوط به آنها را كه درواقع آن را مي توان به نوعي زمينه ي تكامل ايمان به خالق هستي است به دست آورند . ديداركنندگان از اين موزه درحال حاضر سه بخش مجزا را دراين فضا مي توانند نظاره گر باشند :

الف- بخش مرجع وسنگ واره ها :در برگيرنده ي انواع سنگ واره هاي گياهي و جانوري ونيز ارائه كننده ي نشريات مرتبط با تاريخ طبيعي زمين . ب – بخش جانوري : در برگيرنده ي انواع نمونه هاي تاكسي درمي شده ي پرندگان ،خزندگان وسُم پايان مربوط به حيات وحش استان ،ايران وجهان . ج – بخش آناتومي و آغازينه ها: دربرگيرنده ي نمونه هاي مختلف جنين انواع دوزيستان ،پستانداران و ...

«موزه ي تاريخ طبيعي بروجن» در طول سيزده سال فعاليّت علمي مستمر خود دردونوبت صبح وعصر درتمام ايّام هفته به جزروزهاي تعطيل رسمي از طريق ارائه ي  بروشور به صورت غير مستقيم ونيز به شكل مراجعه ي مستقيم همواره ميزبان ،‌مسئولين ،دانش آموزان ، فرهنگيان و ديگر علاقه مندان ديدار كننده از بخش هاي مختلف خودبوده ، زيرا به عنوان بخش تكميلي آموزش هاي رسمي مدرسه ايي تلقي گرديده است كه با اين وجود مي توان آن را سنگ بناي تأسيس «موزه ي علوم وفنون » جهت ايجاد خلاقيّت درمخاطبان خود نيز به حساب آورد. جهت حفظ سازه ي تاريخي دبستان به دليل گذشت نزديك به شصت سال از زمان احداث فضا و نيز حفظ بنا به دليل آن كه از حيث قدمت تاريخي تنها نمونه ي برجاي مانده از ابنيه ي آموزشي مي باشد ، لزوم استمرار اقدامات انجام شده در اين موزه و نيزتوسعه ي كمي و كيفي آن ، درحال حاضر اقدامات ذيل ضروري مي باشد .

توضيحات :

روان شاد ابراهيم مهديه بروجني  ، 5/1/1387 هـ . ش - 2/10/1336 هـ . ش ، از جمله ي همكاران فرهنگي آموزگار بازنشسته دوره ي. ابتدايي داراي مدرك كارداني بوده اند .

 تهيه و تنظيم : بابك زماني پور

 

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه به حوزه هنری استان چهار محال و بختیاری تعلق دارد. | نقشه سايت