ثبت نام ورود    
Skip Navigation Links
صفحه نخست

کلاژ, فتومونتاژ ,عکسهای ترکیبی وادیت خلاق ‏


به عقیده من فتو مونتاژ,فتوکلاژ و عکسهای ترکیبی در جامعه عکاسی حال حاضرایران مقوله ایست که پذیرش ومقبولیت ومشروعیتش به عنوان دسته بندی ای ازهنرخلاقانه عکاسی مهجور مانده است.

از وبلاگ  ‏مهدی مصباحی (یک چشم باز)‏
‏ مسابقات عکاسی بسیاری را میبینیم که در آیین نامه شان دستکاری وترکیب در عکس راغیر قابل پذیرش عنوان میکنند و یادر صورت عدم ذکرممنوعیت در آیین نامه, بادیده تردید در پذیرش این دسته عکسها عمل میکنند و یاممکن است فقط در صورت عدم تشخیص ترکیب ودستکاری عکس,عکسی را در مسابقه بپذیرند. این جفا به این دسته بندی جوان در عکاسی و سوق دادن عکاسان به عکاسی مستند است  و به گونه ای شاید نادانسته باعث میشود استعدادهایی راشکوفا نشده  بخشکاند.این هنجاردر جامعه عکاسی ایران شایدبا گذشت زمان اصلاح شود وشاید این دسته بندی عکاسی در سالهای آینده باتاکید بر موجودیتش امکان حضور رسمی ومشروع بیابد و باتغییر داوران واساتید حاکم برفضای عکاسی ایران وتحول در سلیقه ها -همچنان که باحضور اشخاصی در تیم داوری بعضی جشنواره ها دیده ایم-مسابقات وجشنوارههایی را با موضوعیت مستقلش شاهد باشیم. در این میان عدم وجود مرجع های علمی تایید شده وعدم تسلط و تجربه جامع اساتید برای کودک کنجکاو جامعه عکاسی ایران سوالات بسیاری را بی پاسخ و مجهول میگذارد. این چکیده مجمل نیز به تمام سوالات پاسخ نخواهدداد اما این چکیده ایست ازطرح سوال وپاسخ که در ذیل به اشتراک میگذارم.

کلاژ,فتو مونتاژ وعکسهای ترکیبی حاصل نگاه واندیشه خلاقانه سازنده اثر برای ارائه تصویری است که از دو یا چند جزء برای رسیدن به یک کل ساخته شده است.

فتو مونتاژ با کلاژ متفاوت است . کلاژ (تکه چسبانی) شیوه‌اى است که در آن نه تنها عکس بلکه مصالح مختلفى از قبیل مقوا، بریده روزنامه، پارچه، عکس، اشیاء و ... روى سطح بوم یا هر زمینهٔ دیگر چسبانده مى‌شود و یک ترکیب‌بندى ایجاد مى‌کند. این روش در سال 1916 ابداع شد ونقاشان کوبیسم ازاین روش بهره میبردند.در کلاژ سازنده اثر ممکن است از عکسهایی که دیگر عکاسان ثبت کرده اند نیز استفاده کند که بحثهای بسیاری را نیز در پی داشت. پس اگرشما مواد ومصالحی رادر ترکیب بندی خاصی برای بیان منظور ومقصود واندیشه تان بگنجانید وازآن عکسی ارائه دهید یک فتوکلاژ ارائه داده اید.

 

 


تعریف فتومونتاژ به گفته  استادهادی شفائیه (جمع آوری مصالح وعناصر مختلف و مجزا بوسیله یک روش عکاسیست.)

این جمع آوری وترکیب برای رسیدن به یک ترکیب بندی خاص است که حاصل نگاه واندیشه خلاقانه سازنده اثر میباشد. گستردگی وتنوع دامنه این سبک ودسته بندی عکاسانه و وجود امکانات ونرم افزارهای کامپیوتری به سازنده اثر این امکان را میدهد تا تخیلات ورویاهای خود را بصورت یک اثرعکاسانه در این دسته بندی ارائه دهد.

شکل گیری وروشهای فتو مونتاژ به نوشته دوست ندیده با روشهای بریدن وچسباندن ,قراردادن اشیاء در جلو تصویر , برروی هم انداختن جندشات عکس در یک نگاتیو فیلم (این قابلیت در دوربینهای پنتاکس دیجیتال هم وجوددارد) وعکسبرداری متوالی از یک سوژه برروی یک فیلم عنوان شده است که مطلب کاملش را دراین لینک بخوانید.‏‏(کلیک کنید‏‏)

باظهور دوربینهای دیجیتال و نرم افزارها ازجمله فتوشاپ وپلاگینهای مرتبط, فتومونتاژ شکل خود را در ساخت تغییر داده است و ساخت آثار شاید با ماهیتی مشابه از روشهای مدرنتری چون کار بانرم افزارها انجام میشود که نتیجه این نوشتاررسیدن به این مطلب بود.

در سایتهای خارجی  عکسهای حاصله از این روش (فتومونتاژ اغلب بانرم افزار) را  ادیت خلاق  یا فاین آرت نیز مینامند.(هرچند بسیاری باصورت مسئله وتعاریف واژه ها مشکل دارند) تعریف فدراسیون جهانی عکاسی از عکس خلاقه به عکسهایی اطلاق میشود که ضمن جالب توجه بودن ایده واندیشه سازنده اثر دارای ویژگی تحریف واقعیت نیز باشد که این نیزخود در جامعه عکاسی ایران مقوله پرچالشی ست.براساس این تعریف اغلب فتو مونتاژها یا عکسهای خلاقه بگونه ای دیگر واقعیت نیستند.

 

 فتومونتاژگرچه در شکل گیری ابتدا با تفریح وسپس هجو شکل گرفت اما با وجود امکانات ونرم افزارها وجدی ترشدن ایده های خلاقانه وقابل توجه شدن آثار جای خود را بصورت یک دسته بندی قابل تامل باز کرده است که امید است بابالابردن نگاه بصریمان بتوانیم مشروعیت ومقبولیتش را در جامعه عکاسی ایران نیز ارتقاء دهیم وشاهد نزاعها وبحثهایی در مورد جایگاه نرم افزار فتوشاپ وعکسهای ترکیبی درعکاسی نباشیم.


منتشر شده توسط نـمادینه 

 
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه به حوزه هنری استان چهار محال و بختیاری تعلق دارد. | نقشه سايت