ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه نخست
کنيسه سازي در مسجد الاقصي

راز معبد هيکل سليمان
 بزرگترين و بلندترين کنيسه يهوديان در بخش شرقي شهر قديمي قدس در آييني بزرگ يهودي با نام " کنيسه خراب " افتتاح شد.

براساس باور يهوديان تندرو بعد از ساخت اين کنيسه براي سومين بار و افتتاح آن، به دست صهيونيست ها، از اين پس به يهوديان اجازه داده خواهد شد که معبد سوم هيکل را که در مکان کنوني مسجد الاقصي بنا کنند.
نخستين بار اين کنيسه افتتاح در قرن 19 به صورت رسمي از سوي موسي بن ميمون مصري بازسازي شد، ولي در جالب ترين افتتاحيه آن در چند روز اخير اين کنيسه با وجود رقص و نوشيدن الکل در کنيسه بازگشايي شد که از نظر يهوديان متدين خوردن شراب در کنيسه و رقص در اين مکان به منزله خروج از دين يهود قلمداد مي شود.
از يهود کلاسيک توراتي و تلمودي با سابقه تورات 3300 سال و تلمود نهايي با1500 سابقه
سال که در آن زمان يهود در مقابل جهان کفر قرار داده شده بود، تا يهود امروزي يعني يهود پانصد سال يا هزار سال پيش تاکنون،افراطي ها راديکال هاي يهودي در قالب کنفرانس صهيون هرچه دلشان خواست در تاريخ قوم يهود تحريف کردند.
در اين بين ساخت معبد هيکل منتسب به سيلمان نبي نيز يکي از اين روايت هاي تلخ تحريف صهيونيست ها مي باشد، تا به واسطه ساخت اين معبد قوم يهود در جهان بر همه اقوام و اديان غلبه کند و يهوديان را نسبت به ديگران به واکنش هاي تند وارد کنند.
بزرگترين عللي که صهيونيست ها براي قرار گرفتن در برابر مسيحيت به آن دامن زدند مربوط به تويد تولد حضرت مسيح (ع) بود که يهود را در برابر انديشه ماشيح محافظه کارتر کرد و يهوديان تندرو از ظهور حضرت عيسي به خشم آمدند.
اين قضيه نقطه اختلاف ميان يهوديت و مسيحيت شد، يعني وعده هايي که در کتابهاي پيامبران بني اسرائيل در مورد ظهور منجي آمده بود باعث شد به هنگام ظهور عيسي مسيح، خيلي ها به اين باور رسيدند که اين همان منجي موعود يهود است و از همين جا نقطه اختلاف يهوديت و مسيحيت آغاز شد و همين افتراق باعث تشکيل گروه هاي تندرو افراطي يهودي در سراسر جهان شد.
يهوديان آن انتظاراتي که از مسيح موعود داشتند را در مسيحيت نديدند و همين باعث شد که يهوديان بيشتر مراقب اوضاع باشند که در قضيه برکوخبا در سال 130 ميلادي، يهوديان مدعي شدند که فريب خوردند و از احساسات آنها سوء استفاده شد به همين دليل دست به تحريف هاي تاريخي زدند.
تقابل و افتراق يهوديت و مسيحيت در همه تاريخ وجود داشته و در دوران حکومت عثماني، ورود يهوديان به بانکداري در دوران امپراتوري عثماني زمينه تشکيل اتحاديه ها و فراکيسون هاي مشترکي از يهوديان و مسيحيان داراي تفکر يهودي را رقم زد و در نهايت جريان مسيحيت صهيونيستي پا گرفت.
مسيحيت صهيونيزم پس از تحريف هاي سازمان يافته در کتاب عهده عتيق،در کتاب جنجالي " نگهبان معبد سليمان " تحريف بزرگي در اين تاريخ آغاز کرد و براي دستيابي به منجي آخرالزمان يهوديت، مسلمان کشي را ترويج کرد و به جنگهاي صليبي دست يازي مي کند.
با ساخت فيلم سينمايي"پي" از سوي " آلون نوردفسکي" کشتار مردم مسلمان فلسطين و مسيحيان عيسوي اصيل از سوي يهوديت صهيونيزم و مسيحيت صهيونيزم امري مقدس جلوه داده شد.
صهيونيزم در آغاز اين تحريف خود براي برپاي معبد سليمان که از مجموعه کنيسه هاي پيرامون مسجد الاقصي تشکلي خواهد شد،نان و شراب را به عنوان غذاي حضرت مسيح اعلام کرد و از آن به عنوان خون(شراب) و گوشت (نان) ياد مي کرد که مسيحيت اصيل بايد دچار آن شود، تا صهيون پا بگيرد.
مسيحيت صهيونيزم براي برپايي " مملکت داوودي " در آخرالزمان، کشته شدن دو سوم جمعيت يهوديان دنيا و کشتن 400 ميليون مسلمان را لازم و واجب مي داند و تنها راه بازگشت مسيح(ص) براي آغاز حکومت يک هزار ساله در معبد سليمان را، کشته شدن اين تعداد از مسلمانان و يهوديان مي داند.
سرزمين قدس از سال 1948 ميلادي با بيانيه"بن گورين " به مدت 60 سال است که در اسارت صهيونيزم قرار دارد و با آغاز اين اسارت در ابتدا 700 هزار نفر از ساکنان شهرهاي فسلطين از سرزمين خود رانده شدند و بعد حدود 4/5 ميليون نفر نيز آواره سرزمين هاي ديگر گرديدند.
يهوديان صهيونيزم و مسيحيت صهيونيزم با راه اندازي اتاق هاي جنگ در اسرائيل و حمايت هاي آمريکا و غرب، براي تحقق اين نظريه حمله به مردم بي دفاع غزه را آغاز کرده اند.
رژيم نامشروع صهيونيزم اسرائيل و مسيحت صهيونيزم براي تحقق آرمانهاي خود، هشت جنگ با نام" جنگهاي مقدس " را در لبنان، سوريه، ايران (پارس)، عراق (بابل) و روسيه پيش بيني کرده اند.
مبلغان و مبشران مذهبي يهودي و مسيحي نظير کشيش " آندره وايد" انگليسي هندي الاصل براي ترويج فرهنگ غرب و مسيحيت صهيونيست در عراق ماموريت يافتند و اين سرآغاز ناتو فرهنگي در کنار ناتو نظامي در کشور عراق از سوي صهيونيست ها براي رسيدن به حلقه دوم از مجموعه شش حلقه معبد سليمان که همان دوازه بابل نام دارد، شد.
يهوديان صهيونيزم و مسيحيت صهيونيزم با راه اندازي اتاق هاي جنگ در اسرائيل و حمايت هاي آمريکا و غرب، براي تحقق اين نظريه حمله به لبنان را در جنگهاي 33 روزه را آغاز کردند.
در نبرد جنگ 33 روزه مقاومت حزب الله لبنان درس بزرگي به جنگ افروزان تا بن دندان مسلح غربي و اسرائيل داد وباپيروزي دراين نبرد نابرابر تمامي معادلات جغرافياي سياسي جهان را به هم ريخت.
حمله رژيم اشغالگر اسرائيل به جنوب لبنان در حالي صورت گرفت که در اين منطقه بيش از 9 هزار و 700 سرباز صلح بان سازمان ملل متحد مستقر شدند و آمريکا در اين جنگ انواع بمب هاي خوشه اي و بمبهاي سه تني ليرزي و هوشمند را براي کشتار مردم بي دفاع جنوب لبنان در اختيار صهيونيزم اسرائيل قرار داد.
ظرف سال هاي اخير مناطق مختلف سرزمين قدس بارها شاهد فاجعه و کشتار غيرنظاميان فلسطيني به وسيله نيروهاي اسراييلي بوده و در راستاي يهودي سازي و پاک سازي قومي در اين سرزمين هربار از سوي رژيم اشغالگر قدس اقداماتي نابخردانه صورت
مي گيرد.
ريشه فجابع فلسطين، حرکتهاي مذبوحانه نژادپرستانه است که دامنه و عمقي پرسابقه دارد و مشخصه آن به گونه اي است که گروهي از انسان ها يعني فلسطينيان بخاطر وجودشان، از ديد گروهي کينه ورز محکوم به نابودي شده اند.
نوعي از بشر به نام صهيونيست مي خواهد نوعي ديگر از بشر يعني مردم فلسطين را از ميان بردارد و بي توجه به اين که آنان چگونه زيست مي کنند، چه مليتي دارند و در چه سني و سالي قرار دارند.
فاجعه بهره برداري از کنيسه خراب در کنار مسجد الاقصي داراي دو بعد است،جنبه نخست اينکه فاجعه استفاده از ابزارهاي غير متداول به کار گرفته شده در زدايش انديشه اسلامي است و جنبه دوم که اهميت بيشتري دارد، نسل کشي آگاهانه اسرائيل مي باشد که نسل جوان فلسطين را هدف قرار داده است.
جنبه دوم فجايع مشابه آن در فلسطين، خبر از گسست موجوديت نوع بشر مي دهد و منظور از اين گسست بشري، شکاف در جنس انسان مي باشد به گونه اي که صهيونيستها به مثابه نوعي از انواع بشر مي خواهند نوع ديگر را که ساکنان فلسطين هستند را به طور کامل از پهنه روزگار حذف کنند، همان گونه که تاريخي نوعي از سرزمين ها را به دليل تغيير ماهيت جغرافيايي حذف کرده است.
اين گسست از يک کينه توزي معمول و مرسوم در تاريخ بشر برنخاسته است، بلکه برخاسته از مجموعه ايي از آموزه هاي ديني و پيش داوري ها درباره فلسطينيان، فکرها و طرح هاي نژادپرستانه ي صهيونيست ها، حسادت ها، دژخيمي ها، جاه طلبي ها و حرص چنگ انداختن بر فرهنگ قربانيان سرزمين فلسطين است.
جامعه نظامي اسراييل به ويژه رهبران فکري و سياسي آن بر اين عقيده اند،که فلسطينيان نبايد زنده بمانند چون زنده ماندشان زنده ماندن ذهن هايي است که به ياد مي آورند تاريخ و گذشته ي فلسطين چگونه بوده و به ياد مي آورند که حادثه ها و گذشته هاي جنبش سياسي و فکري صهيونيسم درفلسطين چگونه رقم خورده است.
فلسطين در آستانه گسستي در جنس و نوع انساني مواجه بوده، يعني نوعي از بشر درصدد است نوع ديگري را نابود کند و جهان انساني تنها نظاره گر اين صحنه است.
ساخته کنيسه خراب در مسجد الاقصي در سکوت وحشتناک جامعه اسلامي، نقض حقوق بشر و بي حرمتي به جهان اسلام و بشريت از سوي رژيم اشغالگر صهيونيستي است.
سکوت جوامع اسلامي و حکام آنان باعث گستاخ شدن بيشتر اسرائيل در يهودي سازي مسجد الاقصي شده و اين سکوت ننگين بهترين خواسته رژيم منفور صهيونيزم است.
همچنان که موضوع هولوکاست، جعبه سياه ساختار بين المللي است و با اين بهانه کشور اسرائيل را تاسيس کردند و جنايات اين رژيم منفور را نيز توجيه مي کنند و اشغال فلسطين يکي از نتايج هولوکاست بود که صهيونيست هاي اسرائيلي دست به اين عمل ننگين زدند و اسرائيل اکنون کانون فتنه در جهان است و اين کانون برچيده شدني است.
رسانه هاي بزرگ غرب در اختيار صهيونيست ها قرار دارد و از طريق اين رسانه ها افکار عمومي را تخريب مي کنند و رسانه هاي آنان قوي ترين کارکرد سلطه گري و استبداد جهاني را به خود اختصاص داده اند.
افتتاح کنيسه خراب از جمله کنيسه هاي معبد هيکل به صورت همزمان از 37 کانال و شبکه ماهواره اي پخش زنده شد در حالي که برخي از کشورهاي عربي نيز اقدام به پخش مستقيم اين افتتاحيه کردند.
ماموريت اين شبکه ها در پخش مستقيم افتتاح کنيسه خراب تخريب تمدن اسلامي بود و وظيفه اين شبکه ها گسترش ابتذال،تبليغ مصرف گرايي، تبليغ سکولاريسم و ترويج و گسترش بي بند وباري و فساد در بين کشورهاي اسلامي در آستانه اين افتتاح شوم بود.
آن زمان که 12 قطعه کاريکاتور موهن اهانت کننده به پيامبر اسلام (ص)، نوشتن کتاب آيات شيطاني، اهانت پاپ بنديکت شانزدهم و اهانت به ساحت پيامبراسلام(ص) در مسجد خليل آغاز شد، اين رسانه ها همچنان سرگرم صهيون سازي تفکر اسلامي و بهودي در منطقه بودند.
پشت پرده اين مقابله با تمدن اسلام،" مسيحيت صهيونيزم " و " يهوديت صهيونيزم" قرار دارد و مسيحيت صهيونيزم آن را آغاز جنگهاي جديد صليبي مي داند.
ساخت و افتتاح کنيسه خراب در شرقي ترين نقطه مسجد الاقصي يکي از پروژه هاي اصلي ايجاد معبد هيکل سليمان در اراضي اشغالي قدس است که به دنبال آن نيز تداوم مسلمان کشي ها اسرائيل شدن خواهد گرفت.
به گزارش ايرنا،جهان اسلام بايد سکوت خود در زمينه افتتاح کنيسه خراب مسجد الاقصي را بکشند و با اين روند صهيونيست سازي قدس شريف مقابله کنند.

گزارش از محمود رييسي
 

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه به حوزه هنری استان چهار محال و بختیاری تعلق دارد. | نقشه سايت