ثبت نام ورود    
Skip Navigation Links
صفحه نخست
     
سخنان مقام معظم هبری
مشاهده: 312
سخنرانی دکتر بنیانیان
مشاهده: 373
نقاشی معاصر ایران:مدرنیسم یا نوآوری
مشاهده: 322
اوج و نزول در نقاشی مدرن ایران
مشاهده: 302
گرایش های کنونی در نقاشی
مشاهده: 388
گذر از زیبا شناسی به گستره ی هنر و ادبیات
مشاهده: 337
زشتی
مشاهده: 321
زیبایی شناسی بعد از "پایان هنر"
مشاهده: 300
سوء استفاده از زیبایی
مشاهده: 301
هر چیز جای خویش نیکوست:
مشاهده: 327
زیبایی شناسی در پایان قرن:
مشاهده: 325
حتک حرمت امر زیبا:
مشاهده: 307
هنر ، قدرت و سیاست
مشاهده: 347
نقد اجتماعی و زیبایی شناسی در شوپنهاور
مشاهده: 493
تئاتر و جامعه ، جامعه و تئاتر
مشاهده: 347
سخنرانی دکتر بنیانیان
مشاهده: 296
نگاهی به خال هندوی حافظ
مشاهده: 263
حافظ و خیام
مشاهده: 286
زیباشناسی دینی و غزلیات حافظ
مشاهده: 282
هرمنوتیک و حافظ
مشاهده: 290
ویژگیها و راهبردهای نگارش داستان کوتاه
مشاهده: 292
شالوده های هنر اسلامی
مشاهده: 305
موسیقی قرن بیستم:زمینه فرهنگی پیشتازان
مشاهده: 332
     
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه به حوزه هنری استان چهار محال و بختیاری تعلق دارد. | نقشه سايت