ثبت نام ورود    
Skip Navigation Links
صفحه نخست
     
سخنان مقام معظم هبری
مشاهده: 308
سخنرانی دکتر بنیانیان
مشاهده: 368
نقاشی معاصر ایران:مدرنیسم یا نوآوری
مشاهده: 318
اوج و نزول در نقاشی مدرن ایران
مشاهده: 298
گرایش های کنونی در نقاشی
مشاهده: 384
گذر از زیبا شناسی به گستره ی هنر و ادبیات
مشاهده: 333
زشتی
مشاهده: 317
زیبایی شناسی بعد از "پایان هنر"
مشاهده: 296
سوء استفاده از زیبایی
مشاهده: 297
هر چیز جای خویش نیکوست:
مشاهده: 323
زیبایی شناسی در پایان قرن:
مشاهده: 321
حتک حرمت امر زیبا:
مشاهده: 303
هنر ، قدرت و سیاست
مشاهده: 343
نقد اجتماعی و زیبایی شناسی در شوپنهاور
مشاهده: 486
تئاتر و جامعه ، جامعه و تئاتر
مشاهده: 343
سخنرانی دکتر بنیانیان
مشاهده: 292
نگاهی به خال هندوی حافظ
مشاهده: 259
حافظ و خیام
مشاهده: 282
زیباشناسی دینی و غزلیات حافظ
مشاهده: 278
هرمنوتیک و حافظ
مشاهده: 286
ویژگیها و راهبردهای نگارش داستان کوتاه
مشاهده: 288
شالوده های هنر اسلامی
مشاهده: 301
موسیقی قرن بیستم:زمینه فرهنگی پیشتازان
مشاهده: 328
     
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه به حوزه هنری استان چهار محال و بختیاری تعلق دارد. | نقشه سايت