ثبت نام ورود    
Skip Navigation Links
صفحه نخست
بررسی نقش مدیر تولید در تئاتر
بررسی نقش مدیر تولیددر تئاترـ3
صادقی: مشکل تئاتر ایران نبود مدیر تولید نیست
12:56 عصر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
بررسی نقش مدیرتولیددر تئاتر-16
مدیر تولید با تعامل اهالی تئاتر و اداره کل هنرهای نمایشی انتخاب شود
12:47 عصر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
بررسی نقش مدیرتولیددر تئاتر-15
نقش مدیر تولید در نمایش "شکار روباه" مؤثر بود
12:45 عصر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
بررسی نقش مدیرتولیددر تئاتر-14
تئاتر ایران با داشتن قرارداد تیپ به مدیر تولید نیاز ندارد
12:42 عصر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
بررسی نقش مدیرتولیددر تئاتر-13
اولویت تئاتر ایران بودن یا نبودن مدیر تولید نیست
12:41 عصر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
بررسی نقش مدیرتولیددر تئاتر-12
مدیر تولید تئاتر باید متخصص و قانونمند باشد
12:38 عصر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
بررسی نقش مدیرتولیددر تئاتر-11
مدیر تولید تئاتر باید با وظایف مشخص زیر نظر کارگردان فعالیت کند
12:36 عصر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
بررسی نقش مدیرتولیددر تئاتر-10
تعریف مدیر تولید و جایگاه او در تئاتر باید مشخص باشد
12:34 عصر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
بررسی نقش مدیرتولید در تئاتر-9
حضور مدیر تولید به نفع تئاتر و کارگردان است
12:32 عصر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
بررسی نقش مدیرتولید در تئاتر-8
مدیر تولید یک سرگرمی جدید برای خانواده تئاتر است
12:30 عصر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
بررسی نقش مدیرتولید در تئاتر-7
حضور مدیر تولید در تئاتر به ارتقای مقام کارگردان کمک می‌کند
12:27 عصر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
بررسی نقش مدیر تولیددر تئاترـ6
آذرنگ: مدیر تولید با تئاتر مستقل معنی پیدا می‌کند
12:26 عصر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
بررسی نقش مدیر تولیددر تئاترـ5
تئاتر ایران هنوز به مدیر تولید نیاز ندارد
12:24 عصر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
بررسی نقش مدیر تولیددر تئاترـ4
حضور مدیر تولید در تئاتر ایران یک نیاز است
12:17 عصر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
بررسی نقش مدیر تولیددر تئاترـ2
مدیر تولید در تئاتر ایران جایگاه مشخص و قانونی ندارد
12:15 عصر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
بررسی نقش مدیر تولیددر تئاترـ1
دلایل و نوع حضور مدیر تولید در تئاتر ایران مشخص و شفاف نیست
12:12 عصر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
RSS
 
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه به حوزه هنری استان چهار محال و بختیاری تعلق دارد. | نقشه سايت